Наша адреса: (детальнiше )
Вул. Московська 46   з 7:30 до 20:00, Субота: з 7:30 до 17:00
Пр. Богоявленський 340/2   з 7:30 до 17:00, Субота: з 7:30 до 16:00

Лабораторные исследования

 Код
Вид досліджень
Строк виконання
Вартість
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
 
Ферменти крові
2043
  АСТ    (аспартатамінотрансфераза), кінетичний метод
1 р.д
120 грн
2044
  АЛТ    (аланінамінотрансфераза), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2046
  Лужна фосфатаза, кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2047
  γ-ГТ (Гамма -глутамілтрансфераза), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2049
  α-амілаза
1 р.д.
120 грн
2050
  α-амілаза панкреатична
2 р.д.
130 грн
2048
  ЛДГ (Гамма -глутамілтрансфераза), кінетічній метод
1 р.д.
130 грн
2051
  Холінестераза
2 р.д.
120 грн
 
Неорганічні речовини
2059
  Залізо
1 р.д
120 грн
2062
  Магній
2 р.д
120 грн
2058
  Електроліти
2 р.д.
400 грн
 
 
Вуглеводний обмін
2038
  Глюкоза крові, глюкозооксидазний метод
1 р.д.
130 грн
2040
  Скринінг-тест толерантності до глюкози 2х. кратно (натщесерце, через 2 години після прийому 75г глюкози)
1 р.д.
300 грн
2039
  Глюкоза крові (натщесерце, через 2 години після прийому їжі)
1 р.д.
130 грн
2041
  Тест толерантності до глюкози (ТТГ) 3х.кратно   після прийому   глюкози
1 р.д.
 430 грн
2042
  Глікірований гемоглобін
1 р.д.
250 грн
2134
  Інсулін   (insulin)
2 р.д.
430 грн
2134
  С-пептид (insulin)
2 р.д.
250 грн
2135
  Індекс НОМА
2 р.д.
550 грн
2067
  Загальний білок
1р.д.
120 грн
2068
  Альбумін
1 р.д.
110 грн
2069
Білки крові (Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт А / Г)
2 р.д.
220 грн
 
Ревмопроби
2143
  С – реактивний білок (високочутливий)
3 р. д.
210 грн
2065
  Ревматоїдний фактор
1 р.д.
120 грн
2066
  Антистрептолізін-О
1 р.д.
120 грн
2067
  Загальний білок  
1 р.д.  
120 грн
 
Ліпідний обмін
2056
  Тригліцериди
1 р.д.
120 грн
2055
  Холестерін  
1 р.д.
120 грн
2057
  Ліпідограмма  (тригліцериди, холестерин, β – ЛПНЩ, α – ЛПВЩ, ХСЛПОНП, тип ДЛП)
1 р.д.
420 грн
 
Ниркові проби
2052
  Креатинін
1 р.д.
130 грн
2053
  Сечовина
1 р.д.
130 грн
2054
Сечова кислота
1 р.д.
130 грн
 
Печінкові проби
2043
  АСТ  (аспартатамінотрансфераза), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2044
  АЛТ  (аланінамінотрансфераза), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2047
  γ-ГТ (гамма -глутамілтрансфераза), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
2045
  Білірубін (загальний, прямий, непрямий)
1 р.д.
130 грн
2046
  Лужна фосфатаза, кінетичний метод
1р.д.
120 грн
2048
  ЛДГ (лактатдегидрогеназа), кінетичний метод
1 р.д.
120 грн
 
ГОСТРОФАЗОВІ МАРКЕРИ
2335
  Прокальцитонін
4 год
530 грн
2143
  С – реактивний білок (високочутливий)
2р. д.
210 грн
МАРКЕРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
2337
 Тропонін
4 год
270 грн
2336
 Мозковий натрійуретичний пептид
4 год
980 грн
СИСТЕМА ЗГОРТАННЯ КРОВІ (гемостаз)
2036
Коагулограма
2 р.д.
380 грн
 
 Протромбіновий час
 
 Протромбін за Квіком
 
 МНВ
 
 Тромбіновий час
 
 Фібріноген
 
 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ)
2064
 Фібріноген
2 р.д.
130 грн
2035
 Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТВ)
2 р.д.
110 грн
2037
Протромбіновий тест
 
  Протромбіновий час    
2 р.д.
170 грн
 
  Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
 
  Протромбін (по Квику)
2072
  РФМК (розчинні фібрін-мономерні комплекси)
2 р.д.
125 грн
2360
  Д-димер    
1 р.д.
340 грн
 
КОНТРОЛЬ  АНЕМІЇ
2001
  Загальний клінічний аналіз крові  ( 31 параметр )
1 р.д.
200 грн
2059
  Залізо
1 р.д.
120 грн
2132
  Феритин (Ferritin)
2 р.д.
270 грн
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ
2001
  Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований з лейкоцитарною формулою) 
1 р.д.
200 грн
2003
  Лейкоцитарна формула з мануальним підрахунком
2 р.д.
130 грн
2005
  Група крові  +  резус-фактор
1 р.д.
240 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ  СЕЧІ
2008
  Аналіз сечі загальний + мікроскопія осаду
1 р.д.
170 грн
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2022
  Мікроскопія урогенітального мазка (жіночого)
2 р.д.
180 грн
2023
  Мікроскопія урогенітального мазку (чоловічого)
2 р.д.
170 грн
2029
  Дослідження секрету передміхурової залози
2 р.д.
180 грн
134
  Дослідження на наявність кліщів роду Demodex (вії або зішкріб епідермісу шкіри обличчя/вії)
1 р.д.
230 грн
ЦИТОЛОГІЧНІ І ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2340
  Класичний ПАП-тест
5 р.д.
320 грн
2341
  Рідинна цитологія (ПАП-тест Cell-Prer)
7 р.д.
510 грн
12347
  Цитологічне дослідження виділень з грудних залоз      
10 р.д.
350 грн
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
2012
  Копрограма
1 р.д.
230 грн
2018
  Дослідження калу на приховану кров (визначення гемоглобіну і трансферину), (високоспецифічний імуноферментний метод)
1 р.д.
230 грн
2014
Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших методом концентрації PARASEP
1 р.д.
200 грн
2015
  Дослідження на  ентеробіоз
1 р.д.
180 грн
2030
  Кальпротектін
1 р.д.
600 грн
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2110
  IgЕ загальний (total)
3 р.д.
230 грн
 
ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
2016
  Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)  
2 р.д.
200 грн
2017
  Тироксин вільний (Т4 вільний,  FT4)  
2 р.д.
200 грн
2018
  Трийодтиронин вільний (Т3 вільний,  FT3)  
2 р.д.
200 грн
2019
  Аутоантитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ к ТПО)
2 р.д.
230 грн
2020
  Аутоантитіла до тиреоглобуліну (АТ к ТГ)
2 р.д.
220 грн
НАДНИРКОВА СИСТЕМА, ГІПОФІЗ
2128
  Кортизол (кров)
2 р.д.
310 грн
ОЦІНКА СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ
2121
  Пролактин  (ПРЛ, PRL)
2 р.д.
240 грн
2122
  Лютеінізуючий гормон (ЛГ, LH)
2 р.д.
240 грн
2123
  Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)
2 р.д.
240 грн
2124
  Эстрадіол (Е2, Estradiol)
2 р.д.
240 грн
2125
  Прогестерон (Progesterone ПРГ, PRG)
2 р.д.
240 грн
2129
  Тестостерон (Testosterone)
2 р.д.
240 грн
2130
  Тестостерон вільний    (Testosterone free)
3 р.д.
280 грн
2131
  Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЭА–C, DHEA-S)  
3 р.д.
240 грн
2126
  Анти-Мюллерів гормон    
3 р.д.
520 грн
МОНІТОРИНГ ВАГІТНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ
2137
  Альфафетопротеїн (AФП,AFP)
3 р.д.
250 грн
2136
  Хоріонічний гонадотропін  людини (ХГЛ загальний)
3 р.д.
250 грн
ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ
2144
  Альфафетопротеїн (AФП, AFP)  
3 р.д.
250 грн
2146
  Простат-специфічний антиген загальний (ПСА, PSA)
2 р.д.
250 грн
2147
  Простат-специфічний антиген вільний (ПСА,PSA free)  
3 р.д.
420 грн
2145
  Хоріонічний гонадотропін  людини (ХГЧ загальний)
3 р.д.
250 грн
2149
  Антиген СА-125 (онкомаркер яєчників)
3 р.д.
270 грн
2150
  Антиген HE 4 (онкомаркер яєчників)
3 р.д.
500 грн
2151
   Індекс ROMA (комплекс СА 125 и HE 4)
3 р.д.
700 грн
2151
   РЕА (СЕА, Раково-ембріональний антиген)
3 р.д.
270 грн
ВІТАМІНИ
2133
 Вітамін Д (25-гідрокальциферол)
3 р.д.
480 грн
ІФА – ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ
2094
  Сифіліс (Tr. pallidum), сумарні антитіла класу Ig A, Ig M,Ig G
3 р.д.
310 грн
2095
  Helicobacter pylori, сумарні антитіла класу IgM,IgG, IgA
3 р.д.
300 грн
2096
  Лямблії (G. lamblia), сумарні антитіла класу Ig M, IgG, IgA
3 р.д.
350 грн
2100
  Гельмінти: антитіла класу Ig G до Toxocara canis
5 р.д.
 310 грн
22502
  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген ( експрес-метод), назофарингеальний мазок
30 хв
240 грн
2357
  ВІЛ  ( антитіла тип 1,2, антиген р24, 4-те покоління)
2-14 р.д.
380 грн
ДНК – ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (ПЛР)
2209/12 
  Хламідії   (Cl. trachomatis)
2 р.д.
320 грн
2213/16
  Трихомонади (Tr. vaginalis)
2 р.д.
320 грн
2225/28
  Уреаплазма (Ur.species: parvum/urealytycum)
2 р.д.
320 грн
2221/24
  Мікоплазма  (М. hominis)  
2 р.д.
320 грн
2217/20
  Мікоплазма (М.genitalium)
2 р.д.
320 грн
2233/36
  Гарднерелла (G. vaginalis)
2 р.д.
320 грн
2229/32
  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
2 р.д.
320 грн
2205/08
  Токсоплазма (кров, зішкріб, сеча, ліквор)
2 р.д.
– грн
2237/40
  Кандида (C.albicans) (зішкріб)
2 р.д.
320 грн
2195/99
  Вірус простого герпесу 1-2 типу (HCV)  (кров, слина, зішкріб, сеча, ліквор)
2 р.д.
320 грн
2220/04
  Вірус Эпштейн-Барр (EBV) (кров, слина, зішкріб, сеча, ліквор)
2 р.д.
320 грн
2241
  Вірус  папіломи людини високого канцерогенного ризику  типов:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67  (соскоб)  
2 р.д.
   450 грн
2242
  ВПЛ типування (типи:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 кількісне визначення з генотипуванням)
2 р.д.
   800 грн
2250
  РНК Коронавіруса  (COVID-19) (назофарінгеальний зішкріб)
2 р.д
560 грн
22501
  РНК Коронавіруса  (COVID-19) (назофар.зішкріб)(терміново)
протягом 5 год
1120 грн
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ (ІФА)
2162
  Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С
2 р.д.
350 грн
2163
  HBs  Ag (вірусу гепатиту В)
2 р.д.
300 грн
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ (ПЛР)
2246
  РНК вірусу гепатиту С  
3 р.д.
– грн
2248
  ДНК вірусу гепатиту В  
3 р.д.
– грн
2249
  ДНК вірусу гепатиту В (кількісний аналіз)  
3 р.д.
* – грн
2247
  РНК вірусу гепатиту С (кількісний аналіз)  
3 р.д.
* – грн
2358
  РНК вірусу гепатиту С (генотипування)  
3 р.д.
* – грн
МІКРОБІОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ (З ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ)
351
  Посів із зіву, носа, вуха, очей, порожнини рани, уретри, мокротиння, секрет простати, сечі тощо.
5 р.д.
400 грн
356
  Посів на  патогенний стафілокок (зів/ніс)
4 р.д.
350 грн
2271
  Мікробіоценоз кишківника
8 р.д.
450 грн
355
  посів піхви
5 р.д.
400 грн
351
  Посів грудного молока
5 р.д.
400 грн
353
  Мікробіоценоз піхви
5 р.д.
850 грн
ВИДІЛЕННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (МІКРОФЛОРА) З ВИКОРИСТАННЯМ PATOGENIC SYSTEM ТА  ВИЗНАЧЕННЯМ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ*
321
  Матеріал: сеча,уретра, піхва,секрет простати  
3 р.д.
 420 грн
322
  Матеріал: кров
7 р.д.
 440 грн
352
  Мікоплазма hominis, уреаплазма urealyticum з визначенням ступеня обсіменіння та чутливості до різних концентрацій 11 – ти видів антибіотиків (зішкріб ц/к, уретри, сеча, еяулят)  
3 р.д.
480 грн
Забір біологічного матеріалу для лабораторних досліджень*
405
  Взяття матеріалу  з вени для лабораторних досліджень одноразовими системами
 50 грн
407
  Взяття матеріалу з пальця для лабораторних досліджень одноразовими системами
 40 грн
405
  Взяття матеріалу для урогенітальних досліджень (жінки) одноразовими системами
 80 грн
405
  Взяття матеріалу для урогенітальних досліджень (чоловіки) одноразовими системами
 80 грн
402
  Взяття матеріалу для бактеріологічних досліджень одноразовими системами
 30 грн
401
  Взяття матеріалу в одноразовий стерильний контейнер для сечі / калу
 10 грн
401
  Взяття матеріалу в одноразовий стерильний контейнер
 10 грн
404
  Взяття матеріалу для проведення тесту толерантності до глюкози (3х.кратно) одноразовими системами
 100 грн
403
  Взяття матеріалу для проведення тесту толерантності до глюкози  (2х.кратно) одноразовими системами
80 грн
 

Наші контакти

Миколаїв, вул.Московська, 46а
Телефони:
(0512) 47-38-28,
(0512) 76-74-78,
050 755 96 37,
E-mail: info@valeo.ua
Понеділок - п'ятниця з 7:00 до 20:00
Субота з 7:30 до 17:00
Неділя вихідний

Миколаїв, проспект Богоявленський, 340/2
Телефони:
(0512) 64-10-79,
(050) 840-17-03,

E-mail: info@valeo.ua
Понеділок-п'ятниця: з 7.00 до 17:00
Субота з 7:30 до 16:00
Неділя вихідний
Перерва з 13:00 до 13:30